Tiêm nâng Mũi

Liên hệ: 036.877.2779

Tiêm cầm V-Line , Cầm tròn

Liên hệ: 036.877.2779

Tiêm Môi tây, Môi sexy

Liên hệ: 036.877.2779

Tiêm trán Baby đầy đặng

Liên hệ: 036.877.2779

Tiêm đầy rãnh cười

Liên hệ: 036.877.2779

Tiêm đầy Hóc Mắt

Liên hệ: 036.877.2779

Tiêm Tai phong thuỷ tài lộc

Liên hệ: 036.877.2779

Tiêm các vùng khác

Liên hệ: 036.877.2779

Dịch vụ